Brouwershaven, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Haven Noordzijde 10

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Brouwershaven -

Kerkgebouw
Aan het eind van de 19e eeuw werd in Brouwershaven een Gereformeerde Kerk gesticht. Eerst had deze gemeente een gebouw aan de Nieuwstad in gebruik, maar in 1905 werd de herberg "De Maagd van Mechelen" aan de Haven-Noordzijde tot kerk verbouwd waarin de Gereformeerden hun intrek namen. In de twintiger jaren werd de voorgevel van de kerk vernieuwd en in de zestiger jaren werd het interieur gemoderniseerd.
In 1946 besloot de kerkeraad om zich los te maken van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland en sindsdien heet de gemeente de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het kerkgebouw aan de Haven werd op grond van een gerechtelijke uitspraak gezamenlijk eigendom van zowel de Vrijgemaakten als van de Synodaal Gereforeerden die het besluit tot vrijmaking van de kerkenraad van Brouwershaven niet konden onderschrijven. Het gebouw bleef voor de eredienst van beide kerken in gebruik tot 1956. In dat jaar werd het eigendomsrecht van laatstgenoemden aan de Vrijgemaakten verkocht en trokken de synodaal gereformeerden in de nieuw gebouwde Ichtuskerk te Brouwershaven.

Voorgaand orgel
In het kerkgebouw aan de Haven te Brouwershaven werd met een bespeling door de Goese organist C.J. de Mey in 1910 een orgel in gebruik genomen, dat gebouwd was door de fa. A.S.J. Dekker te Goes. Het was een pneumatisch instrument.

De dispositie van het Dekker-orgel (1910):

Manuaal
Prestant
Holpijp
Gamba - vanaf c
Prestant
Flute Dolce
Quint
Octaaf


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet

Pedaal:
Aangehangen

 

 

Werktuiglijke registers:
Superoctaafkoppel Manuaal
 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegellade

In 1925 heeft de fa. Standaart te Schiedam werkzaamheden aan dit orgel verricht.
In 1975 werd een nieuw orgel in de bestaande kas gebouwd.

Huidig orgel
In 1975 werd besloten om aan de fa. Vierdag te Enschede opdracht te geven een orgel te bouwen voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Brouwershaven. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de kas en voor een deel van het pijpwerk van het Dekker-orgel uit 1910. Als adviseur trad op de heer D.J. Zwart te Rotterdam. In 1978 kwam het orgel gereed. Met de bouw was een bedrag van ruim f84.000,- gemoeid.

De dispositie van het Vierdag-orgel (1975) in de oude Dekker-kas:

Hoofdwerk:
Prestant*
Roerfluit
Octaaf*
Roerfluit
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
II-III sterk

Nevenwerk:
Holpijp*
Fluit*
Nasard
Woudfluit
Echo Trompet


8 voet
4 voet
3 voet
2 voet
8 voet
Pedaal:
Bourdon 16 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Nevenwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Nevenwerk
 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

   * Dekker-pijpwerk    


                                                                                 Foto : R. Pannekoek

Geraadpleegde bronnen

Opdrachtcahiers fa. A.S.J. Dekker

"Het Orgel", 1910 nr. 6, blz. 45.

"De Mixtuur", nr. 20 (februari 1977), blz. 439.

 

Met dank aan

R. Pannekoek

 

Zie ook de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -