Dreischor, Adriaanskerk
Protestantse Kerk - Ring 1

- Orgeloverzicht -

Kerk
Nadat omstreeks 1340 de schor, waarop Dreischor is gelegen, was ingedijkt, werd nog in dezelfde eeuw de bouw van een gotische kerk gewijd aan de Heilige Adrianus aangevangen. Eerst ontstond het koor en na 1400 werd de tweebeukige hallenkerk gebouwd. De kerk heeft een zijkapel aan de noordkant. Daartegenaan stond oorspronkelijk de sacristie, die vroeg in de 16de eeuw werd vervangen door een sacristie in twee verdiepingen aan de zuidzijde van het koor. De toren is verhoudingsgewijs klein en heeft een uit 1867 daterende spits. Tijdens de bouw van de toren trad verzakking op, hetgeen leidde tot herhaalde correcties tijdens de werk­zaamheden.
Vanaf 1873 was het gebouw zodanig ingedeeld, dat alleen het koor en een deel van het schip voor de eredienst werd ge­bruikt. De zuidbeuk werd in dat jaar ingrijpend verbouwd waarin een bewaarschool en een consistoriekamer werden ingericht. De kerk werd van 1959 tot 1968 gerestaureerd, waarbij de zuidbeuk in zijn geheel weer bij het schip werd betrokken.

Orgel
In 1959 werden plannen ontwikkeld om een nieuw pijporgel voor de Adriaanskerk te Dreischor te laten bouwen. Tot die tijd werd de gemeentezang begeleid op een Mannborg-harmonium, dat daar in 1908 was geplaatst en verscholen stond achter een imitatie-pijpenfront. In 1961 werd aan orgelbouwer H.J. Vierdag te Enschede opdracht voor de bouw van een nieuw orgel gegeven. In september 1965 werd de opbouw van het orgel in de kerk aangevangen doch de werkzaamheden werden in december van dat jaar stil gelegd. De te hoge vochtigheidsgraad van de nog in restauratie verkerende kerk was oorzaak, dat herstelwerkzaamheden aan kas, windladen en pijpwerk moesten worden uitgevoerd. Ook werd oorspronkelijk achter de frontpijpen en in de borstwerkdeurtjes aangebracht rasterwerk vervangen door snijwerk dat door Vierdag werd ontworpen en vervaardigd. In 1968 waren deze voltooid. De gerestaureerde kerk en het orgel werden op 24 oktober 1968 in gebruik genomen met o.a. een bespeling door adviseur Willem Hülsmann.

De oorspronkelijke dispositie van het Vierdag-orgel (1968):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Octaaf
Blokfluit
Mixtuur
Trompet


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet
2 voet
IV-VI sterk
8 voet

Borstwerk:
Holpijp
Roerfluit
Prestant
Woudfluit
Nasard
Scherp
Regaal

 
8 voet
4 voet
2 voet
2 voet
1 1/3 voet
II sterk
8 voet

Pedaal:
Gedekt
Prestant - transmissie
Fagot
Schalmei

16 voet
8 voet
16 voet
4 voet

 

 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Borstwerk
Tremulant Borstwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

 

In 2004 restaureerde Jacob van der Veer het Vierdag-orgel, waarbij de dispositie werd gewijzigd en het instrument werd geherintoneerd.

De dispositie van het Vierdag-orgel (1968) vanaf 2004:

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Blokfluit
Octaaf
Mixtuur
Trompet


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
?
8 voet

Borstwerk:
Holpijp
Roerfluit
Nasard
Woudfluit
Terts
Quint
Kromhoorn

 
8 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
1 3/5 voet
1 1/3 voet
8 voet

Pedaal:
Gedekt
Prestant - transmissie
Fagot
Schalmei

16 voet
8 voet
16 voet
4 voet

 

 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Borstwerk
Tremulant Borstwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

 


Situatie 1908-1965. Foto ©: Collectie Drs. P. Sevestre


Foto ©: J.C. van der Male

 

Geraadpleegde bronnen

Kerkelijke Courant, 1908, nr. 45.

"Het Orgel", november 1968, blz. 300; februari 1970, blz. 45

Archief N.H.Kerk Dreischor, in bewaring in gemeentehuis te Brouwershaven

 

Zie ook de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

Informatie en foto's tenzij anders vermeld: Drs. P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -