Middelburg, (voormalig) Hervormde Kerk 't Zand
Voormalig Hervormde Gemeente - Vogelstraat 8

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Middelburg -

Kerkgebouw
Op 19 mei 1889 werd in de Middelburgse nieuwbouwwijk 't Zand een Evangelisatiegebouw voor de Hervormde Gemeente in gebruik genomen.
Op dezelfde plaats werd in 1914 een nieuwe kerk gebouwd. Stenen werden aangevoerd uit Belgi maar deze aanvoer stagneerde echter door de Eerste Wereldoorlog. Er werd besloten de linker toren lager gehouden en deze later alsnog op te hogen. Dat is echter nooit gebeurd. Op 7 december 1914 is de kerk in gebruik genomen.
In later jaren is de straat omgedoopt in Vogelstraat.
Doordat de kerk te klein was en met het oog op uitbreiding van de woonwijk, werd omstreeks 1960 besloten een nieuwe kerk te bouwen in de Stromenwijk, de
Ontmoetingskerk. Na een laatste dienst op 24 februari 1963 werd de Hervormde Kerk 't Zand gesloten en kreeg de functie van pakhuis.
In het voorjaar van 2007 is het gebouw aangekocht door een projectontwikkelaar die er appartementen in wilt bouwen.

Voormalig orgel
In het in 1889 gebouwde Evangelisatiegebouw in 't Zand werd een zogenaamd Serafine-orgel gebruikt. Dit werd in 1914 voor f4,- overgeplaatst naar de nieuw gebouwde kerk. Al gauw werd echter besloten een pijporgel aan te schaffen.
In eerste instantie bestonden plannen voor aanschaf van een tweedehands orgel uit Hillegom. Doordat er veel onduidelijkheden bestonden over de kwaliteit van dit orgel, werd besloten van de koop af te zien.
Bij de firma Dekker te Goes werd een orgel aangekocht dat oorspronkelijk was gebouwd voor Nederlands-Indi maar daar nooit was geplaatst. Op 14 februari 1922 werd het in gebruik genomen met een bespeling door organist Simon Landsman uit Vlissingen.

De dispositie van het voormalige Dekker-orgel (1922):

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Roerfluit
Voix Celeste
Salicet
Octaaf
Ruischquint


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
2 2/3 voet

Pedaal:
Subbas


16 voet
 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal
Tremulant
Enkele vaste combinaties

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-e
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur:
pneumatische kegelladen

 

 

In 1934 werd het Dekker-orgel gerestaureerd door de firma Standaart te Schiedam.
Bij de sluiting van de kerk in 1963 is het orgel gesloopt.


Foto : Collectie J.J. Snijders

 

Geraadpleegde literatuur

Vogel-Wessels Boer, I.H..(2007)
'Het kerkgebouw aan de Vogelstraat te Middelburg', in: Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken, nummer 59, oktober 2007

Met dank aan
J.J. Snijders

 

- Terug naar de top van deze pagina -