Middelburg, Ontmoetingskerk
Protestantse Kerk in Nederland, wijkgemeente van bijzondere aard (Gereformeerde Bond) - Oosterscheldestraat 1

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Middelburg -

Kerkgebouw
In 1912 werd de afdeling Middelburg van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk opgericht. Het aantal leden van de afdeling varieerde tot 1970 van 25 tot 40. Daarna nam het aantal leden snel toe. Onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur werden tot ongeveer 1950 samenkomsten gehouden in de Lutherse Kerk en het gebouw van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.
Rond 1950 ontstond de mogelijkheid tot het houden van kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente. Aanvankelijk waren dit twaalf diensten per jaar. Dit aantal nam geleidelijk toe, totdat er vanaf 1975 wekelijks avonddiensten gehouden werden.
Op 3 maart 1963 werd de nieuwgebouwde Hervormde Kerk aan de Oosterscheldestraat in gebruik genomen. Het gebouw verving de
Hervormde Kerk 't Zand uit 1914 aan de Vogelstraat.
De wijkgemeente werd in februari 1988 ingesteld als (buitengewone) wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Middelburg. Sedert de vorming van de Protestantse Gemeente Middelburg maakt de wijkgemeente daarvan deel uit.
Sedert de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 1 mei 2004 heeft de gemeente de status van een Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard. 

Eerste orgel
In 1963 bouwde de Gebr. Van Vulpen te Utrecht een positief voor de Ontmoetingskerk te Middelburg. Pas negen jaar later, in 1972, was het huidige orgel gereed en werd het positief verkocht aan de Thaborkerk te Purmerend, waar het na advies van Jan Jongepier in de kleine zaal is opgesteld.

 De dispositie van het voormalige Van Vulpen-orgel (1962):

Manuaal:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Mixtuur


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
II sterk

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g'''
Pedaalomvang: C-d’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

 

 

 


Foto situatie 1963-1972. Foto ©: Collectie R. Pannekoek

Huidig orgel
In 1972 werd door de Gebroeders Van Vulpen uit Utrecht het huidige orgel in de Ontmoetingskerk geplaatst. Het instrument bezit 17 stemmen en één transmissie, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal. Adviseur bij de bouw was aanvankelijk Lambert Erné, die na zijn overlijden in 1970 werd opgevolgd door zijn zoon Hans Erné.

De dispositie van het Van Vulpen-orgel (1972):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Spitsfluit
Octaaf
Mixtuur
Trompet


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
IV sterk
8 voet

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Gemshoorn
Sesquialter
Scherp
Kromhoorn


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
II sterk
IV sterk
8 voet

Pedaal
Bourdon
Prestant
- transmissie
Fagot
Schalmey


16 voet
8 voet
16 voet
4 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Rugwerk
Tremulant op het Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

Geraadpleegde literatuur

Protestantse Gemeente Middelburg (2006). Geschiedenis Ontmoetingskerk, geraadpleegd op 27 december 2006 van www.middelburgsekerken.nl

Met dank aan
R. Pannekoek
J. Vogel

 

- Terug naar de top van deze pagina -