Oudelande, Dorpskerk
Protestantse Kerk -  Burgemeester van Lierestraat

- Orgeloverzicht -

Kerkgebouw
De eerste vermelding van een kerk te Oudelande dateert uit circa 1275. Waarschijnlijk heeft er op dat moment een kapel in het dorp gestaan, die in de 15e eeuw tot kerk is verheven. Deze was in de Voorreformatorische periode gewijd aan St. Eligius.
De Hervormde Kerk van Oudelande dateert uit de laatste kwart van de 14e eeuw. De toren voor de kerk is omstreeks 1400 gebouwd.
Aan het begin van de 17e eeuw was de kerk zo bouwvallig, dat een grote restauratie moest worden uitgevoerd. Delen van het uitgebreide grondbezit moesten worden verkocht om deze restauratie te bekostigen.
Het noordelijke dwarspand werd in 1769 afgebroken en het koor werd afgesloten.
Op 20 mei 1925 is tijdens een kerkdienst de bliksem in de toren ingeslagen. Er vielen hierbij geen gewonden, maar de materiële schade was groot.
De klokken van de toren zijn in de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen door de bezetter. Zij zijn later teruggevonden en opnieuw geplaatst.
In 1962 is de kerk opnieuw gerestaureerd. Hierbij zijn restanten gevonden van de voormalige sacristie en van klankpotten die waren ingemetseld boven de triomfboog tussen schip en koor van de kerk, die geplaatst waren om een betere akoestiek te verkrijgen.

Orgel
In 1905 leverde J.M.W. Stooker uit Hilversum een orgel aan de dorpskerk te Oudelande. Het instrument was volgens deze handelaar ‘in den geest van het orgel te Borssele’. Waar deze gelijkenis op gestoeld werd, is onduidelijk. Het orgel in de Catharinakerk te Borssele is in 1903 gebouwd door de firma Gebr. Adema uit Leeuwarden. Waar het orgel te Oudelande vandaan komt en wie het heeft gebouwd, is niet duidelijk. Het dateert uit de 19e eeuw en bezit zes stemmen. De tractuur is mechanisch.

De dispositie van het orgel (19e eeuw):

Manuaal:
Prestant
Bourdon
Salicionaal
Octaaf
Fluit
Octaaf


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Werktuiglijke registers:
Ventiel
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f’’’
Pedaalomvang: C-d’
Toonhoogte: a' = 440 hz
Stemming: evenredig zwevend
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

In 1961 is groot onderhoud uitgevoerd door orgelbouwer A.H. de Graaff.
Nadat het instrument in zeer slechte staat verkeerde, is het rond 1998 gerestaureerd door A. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge.

Geraadpleegde Bronnen

Ruiter, J.  (1996)
Oudelande, oud land tussen nieuwe polders
Goes, de Koperen Tuin, 1996

Met dank aan
J. Venijn

- Terug naar de top van deze pagina -