Serooskerke (Walcheren), Johanneskerk
Protestantse Kerk - Noordweg 3

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Serooskerke -

Kerkgebouw
De Johanneskerk te Serooskerke dateert in oorsprong uit de vijftiende eeuw maar ontkwam in de loop der eeuwen niet aan de nodige wijzigingen. Het koor van de kerk werd tijdens het beleg van Middelburg in de periode 1572-1574 met de grond gelijk gemaakt en het kerkschip werd in de 17e eeuw verbouwd.
Opmerkelijk is dat de kerktoren onvoltooid bleef; onder de latere houten kap is nog juist de aanzet voor een derde torengeleiding te zien.
In de zuidelijke kerkmuur is een hardstenen grafmonument van de vroegere ambachtsheer Phillibert van Tuyll van Serooskerken en zijn vrouw Vincentia Magdalena van Swieten.

Voormalig orgel
Zie voor het voormalige Hess-orgel (ca. 1775)
de Mozaiekkerk te Gapinge waar het instrument sinds 1925 staat.

Huidig orgel
In 1925 schonk Mevrouw Van Vollenhoven een legaat aan de Hervormde Gemeente te Serooskerke op Walcheren. Hieruit kon een nieuw orgel worden bekostigd dat werd gebouwd door de firma Standaart te Schiedam. Adviseur bij de bouw was dhr. Bom uit Utrecht. De Hobo 8' is waarschijnlijk afkomstig van de firma Franssen te Roermond. Op donderdag 28 oktober 1926 werd het Standaart-orgel in gebruik genomen met een bespeling door organist A.P. Varel.

De dispositie van het Standaart-orgel (1926):

Manuaal I:
Prestant
Bourdon
Octaaf
Roerfluit
Kwint
Prestant
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
II-III sterk

Manuaal II:
Vioolprestant
Holpijp
Gemshoorn
Fluit
Flageolet
Sexquialter
Trompet


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
II sterk
8 voet

Pedaal:
Subbas
Gedekt


16 voet
8 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Manuaal II-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

In september 1960 is het orgel nagezien door dhr. H.G. Kamphuis uit Schiedam, oud-werknemer van de firma Standaart.
De firma A. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge heeft het orgel recent gereviseerd.

Zie pagina Discografie

 

Geraadpleegde literatuur

Winkelen, C. van
Serooskerke (W) zoals het was..., een geschiedenis in beelden

Met dank aan
A. Koole

 

- Terug naar de top van deze pagina -