Sint Philipsland, Hervormde Kerk
Protestantse Gemeente Sint Philipsland - Ring

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Sint Philipsland -

Kerkgebouw
In 1668 werd aan de Kerkring in Sint Philipsland een nieuwe Hervormde Kerk in gebruik genomen. Enkele tientallen jaren daarvoor was de huidige Oudepolder ingedijkt maar tot dan toe moesten naar Sint Annaland, aan de andere kant van de Mosselkreek, maar in 1649 mocht om de week een dominee in Sint Philipsland voorgaan en zeven jaar later op 21 januari 1657 werd de eerste eigen dominee bevestigd. Enkele maanden later werd een kerkenraad gekozen. De kerkdiensten werden in een van de huizen in het dorp gehouden, tot in 1657 een schuur naast de molenenaarswoning aan de oostkant van de Voorstraat in gebruik werd genomen. Twee jaar later werd dit zelfs van een torentje voorzien. Dit deed dienst tot in 1668 de huidige Hervormde Kerk klaar kwam, gebouwd onder leiding van aannemer Willem Marinisse Bal uit Bruinisse. Johannes Burgerhuijs uit Middelburg goot een klok, nadat hij daarvoor "ordre van Huijbrecht Lambrechts, schout van Philiplant ende dom Vincent Bolle" had verkregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween deze klok, in 1948 werd een nieuwe klok in de toren gehangen.
De kerk was in 1768 zo slecht dat instorting dreigde. Een tweede belangrijke restauratie werd in 1844 uitgevoerd.

Eerste orgel
Al in 1881 plaatste de Hervormde Gemeente van Sint Philipsland een advertentie in de Kerkelijke Courant met het verzoek aan orgelmakers om een offerte uit te brengen voor een pijporgel in de kerk van Sint Philipsland. Er kwam echter een harmonium van Mason en Hamlin.
In 1925 plaatste de firma A.S.J. Dekker uit Goes een pneumatisch orgel in de kerk. Het had acht stemmen verdeeld over één klavier en pedaal.

Dispositie van het Dekker-orgel (1925):

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba
Voix Celeste
Aeoline
Octaaf


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet

Pedaal
Subbas- transmissie


16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal
Superoctaafkoppel Manuaal

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: pneumatische kegellade

De Watersnoodramp in februari 1953 trof ook het kerkgebouw te Sint Philipsland. Het Dekker-orgel werd nadien op kosten van het Nationaal Rampenfonds vervangen.

Huidig orgel
Na de Watersnoodramp werd met geld van het Nationaal Rampenfonds een nieuw orgel gebouwd door de firma W. van Leeuwen uit Leiderdorp. Het werd in 1957 in gebruik genomen.

Oorspronkelijke dispositie van het Van Leeuwen-orgel (1957):

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Octaaf
Fluit
Octaaf
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
IV-VI sterk

Pedaal
Aangehangen

 

  Overige gegevens:
  Manuaalomvang: C-g’’’
  Pedaalomvang: C-f’
  Stemming: Evenredig zwevend
  Toonhoogte: a’ = 440 Hz
  Tractuur: VEKA-windlade

 

 

In 1990 werd het orgel gereviseerd waarbij het aantal koren van de Mixtuur is teruggebracht van IV-VI naar III-IV. Wie deze werkzaamheden heeft uitgevoerd, is niet duidelijk.

Dispositie van het Van Leeuwen-orgel (1957) vanaf 1990:

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Octaaf
Fluit
Octaaf
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
 III-IV sterk

Pedaal
Aangehangen

 

  Overige gegevens:
  Manuaalomvang: C-g’’’
  Pedaalomvang: C-f’
  Stemming: Evenredig zwevend
  Toonhoogte: a’ = 440 Hz
  Tractuur: VEKA-windlade

 

 

  

 

Geraadpleegde bronnen

Orgbase

Zuurdeeg, J.P.B.
Kerken op Tholen en Sint-Philipsland
Gemeente Tholen, 2005

 

Met dank aan

M. van der Doe

 

- Terug naar de top van deze pagina -