Vlissingen, Eben Haëzerkerk
Christelijk Gereformeerde Gemeente - Kasteelstraat 9

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
Op 21 augustus 1898 werd de Christelijk Gereformeerde Kerk in Vlissingen geďnstitueerd als zelfstandige gemeente. Men kerkte in een kerkgebouw aan de Coosje Buskensstraat maar de gemeente groeide voorspoedig en al vlug was er de noodzaak om een groter kerkgebouw te hebben. Daarvoor werd van de N.V. Koninklijke Maatschappij de Schelde een stuk grond gekocht aan de Kasteelstraat, hoek Lammensstraat voor f 2464,-. Op 9 augustus 1910 werd hier de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw dat de naam kreeg: "Eben Haëzer". Enkele maanden later (15 december 1910) werd de kerk in gebruik genomen die ontworpen was door architect P.S. Dijkstra.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog was er veel schade aan het kerkgebouw. Daarbij kwam dat in de oorlogsjaren weinig aan onderhoud was gedaan. De reparaties werden in zeer korte tijd uitgevoerd en zodoende kon op hemelvaartsdag, 18 mei 1945, weer in eigen kerk diensten konden worden gehouden.
In de zomer van 2014 werd bekend dat de Christelijk Gereformeerde Kerk van Vlissingen per 1 januari 2015 zal worden opgeheven. Een bestemming voor het gebouw is nog niet bekend.

Orgel
Vanaf het begin heeft het orgelspel bij de gemeentezang in de Eben Haëzerkerk een plaats gehad. De eerste tien jaar werd hiervoor een harmonium gebruik.
Na diverse acties en collecten (die samen f 1000,- opbrachten) en een gift van f 2000,-, was er nog een tekort van f 100,- voor de bouw van een pijporgel. Toch werd aan de Orgelfabriek Standaart in Schiedam de opdracht gegeven tot de bouw van een orgel met 11 registers, verdeeld over manuaal en pedaal.
Op 12 mei 1920 werd het instrument in gebruik genomen waarbij Dhr. A.P. Varel het orgel bespeelde. Tijdens de ingebruikname werd door middel van een collecte de resterende f 100,- bijeengebracht.

De dispositie van het Standaart-orgel (1920):

Manuaal :
Prestant
Salicionaal
Holpijp
Octaaf
Flute dolce
Woudfluit
Quint
Mixtuur basc./disc.
Sesquialter basc./disc.


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
II-IV sterk
I-II sterk

Pedaal:
Subbas
Bourdon

 
16 voet
8 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal-Pedaal
Vrije combinatie

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur:
pneumatische kegeladen

 

 

Vier jaar na de ingebruikname werd ook goedgekeurd om ook voor- en na de dienst orgelspel in te stellen.
Aangezien het orgel na de Tweede Wereldoorlog ook flinke schade had opgelopen, werd het instrument eind jaren '40 van de vorige eeuw gerestaureerd. Hierbij werd het
pneumatische systeem vervangen door een elektro-pneumatisch systeem.
In 1956 werd een restauratie uitgevoerd door de heren A. Dekker en A.H. de Graaf uit Ede.
De bestemming van het orgel na de geplande kerksluiting in 2015 is nog niet bekend.


                                                                                                                                      Foto ©: J. Schout

Geraadpleegde Bronnen

Christelijk Gereformeerde Kerk Vlissingen (1998)
100 jaar Christelijk Gereformeerde Kerk te Vlissingen, 1898 Eben Haëzer 1998
Vlissingen, Christelijk Gereformeerde Kerk (1998)

Met dank aan
Christelijk Gereformeerde Kerk Vlissingen

 

- Terug naar de top van deze pagina -