Vlissingen, Onze Lieve Vrouwekerk
Rooms Katholieke Parochie - Singel 106

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
De
voormalige R.K. Sint Jacobuskerk uit 1858 heeft niet lang dienst gedaan. Aangezien de parochie flink groeide en het kerkgebouw grote gebreken vertoonde door onvakkundige bouw werd gedacht aan verbouwing. Men besloot eerst om een nieuwe kerk te bouwen op de te dempen Pottekaai maar dit plan ging niet door. Met toestemming van de bisschop werd een stuk grond aangekocht aan de Singel. Daar kon een geheel vrijstaande kerk verrijzen. Op 30 november 1910 ging de eerste paal de grond in en na een voorspoedige bouw werd de kerk op dinsdag 19 december 1911 al ingewijd. De kerk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans.
In 1936 werd het kerkgebouw flink uitgebreid onder leiding van architect J. van Velsen uit Haarlem. Op zondag 29 januari 1939 werd de vernieuwde kerk weer in gebruik genomen.
In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw veel schade toegebracht door zeventien voltreffers in de nacht van 1 op 2 november 1944. De daaropvolgende inundatie van Walcheren bracht nog meer schade. Na 1360 uur werken door de parochianen werd het kerkgebouw op de laatste zondag van september 1945 weer in gebruik genomen.
Momenteel bestaan er plannen om een nieuwe kerk te bouwen op dezelfde plaats.

Eerste orgel
Nadat het oude orgel in de voormalige Rooms Katholieke Sint Jacobuskerk te Vlissingen niet meer te herstellen was, werd door de firma Van Peteghem uit Gent een nieuw orgel gebouwd. Het werd op 18 oktober 1830 ingewijd. De ombouw werd geleverd door een timmerman ter plaatse. De financin waren niet toereikend om deze ombouw direct te schilderen, zodat dit een jaar later is gebeurd.
Bij de bouw van een nieuwe kerk in 1857 werd het Van Peteghem-orgel daarin overgeplaatst.
Een tweede overplaatsing vond plaats in 1911 naar de nieuwe Onze Lieve Vrouwekerk
aan de Singel.
Hier werd het orgel door de gevechten in de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende inundatie dusdanig beschadigd, dat het niet meer te herstellen viel.

Huidig hoofdorgel
Nadat het Van Peteghem-orgel door de oorlogshandelingen in 1944 niet meer bespeelbaar was, werd dit gesloopt. De Vlissingse parochianen behielpen zich tijdelijk met een harmonium. Toch werd al snel een orgelfonds opgericht en in collectebussen (oude orgelpijpen) stroomden de giften van parochianen binnen. In juni 1953 werd het nieuwe orgel van de firma Vermeulen in gebruik genomen waarbij Marius Monnikendam het instrument bespeelde. Bij de bouw van dit orgel heeft de firma Vermeulen gebruik gemaakt van de windladen van het voormalige Adema-orgel in de parochiekerk van Stadskanaal uit 1872.

De dispositie van het Vermeulen-orgel (1953):

Manuaal I:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Octaaf
Roerfluit
Superoctaaf
Mixtuur


16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
III-V sterk

Manuaal II:
Roerfluit
Salicionaal
Voix Celeste
Prestant
Nasard
Terts
Schalmey

 
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
2 2/3 voet
1 3/5 voet
8 voet

Pedaal:
Bourdon
Octaaf


16 voet
8 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-f
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

 

Sinds de jaren '70 is het Vermeulen-orgel niet meer in gebruik. Momenteel verkeerd het instrument in slechte staat en is het niet meer bespeelbaar.

Koororgel
In 1962 bouwde de firma Verschueren uit Heythuyzen een orgel van het type "Handel" voor het Sint-Joseph ziekenhuis in Vlissingen.

De dispositie van het Verschueren-orgel (ca. 1945):

Manuaal I:
Holpijp basc./disc.
Roerfluit basc./disc.
Prestant basc./disc.
Quint basc./disc.
Mixtuur basc./disc.


8 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
II-III

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g
Pedaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade
 

 

 

 

 

Na de fusie van het ziekenhuis met Bethesda in 1981 kwam het orgel uit het ziekenhuis in de Rooms Katholieke Onze Lieve Vrouwekerk. Thans wordt op dit orgel de diensten begeleid.

Geraadpleegde Bronnen

Schutijser, A.J. (1980)
De geschiedenis van de Rooms-Katholieke Parochie van Vlissingen
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1980

Met dank aan
C.J. Verkleij

 

- Terug naar de top van deze pagina -