Wilhelminadorp, Dorpskerk
Protestantse Kerk - Brugstraat

- Orgeloverzicht -

Kerkgebouw
De Wilhelminapolder is ontstaan in het jaar 1809. Er was niet direct een kerkgebouw aanwezig, hoewel daar wel spoedig behoefte aan ontstond. Nadat de mensen voorheen in Kattendijke ter kerke gingen, werd in 1840 te Wilhelminadorp een kerk gebouwd naar een ontwerp van de Vlaamse architect Izaak Warnsick, indertijd een vooraanstaand bouwkundige. Het ontwerp van de kerk en de pastorie was ontleend aan de oude Romeinse basilica. Het ontwerp werd voorgelegd aan- en goedgekeurd door het Departement van Waterstaat, omdat onder dat Departement de uitvoering van kunstige bouwwerken ressorteerde. Het ontwerp draagt dan ook vele kenmerken van de typische "Waterstaatskerken". De aanbesteding vond plaats op 31 maart 1840 en hier was een bedrag mee gemoeid van f18.400,-. De kerk werd gebouwd door Hendrik Boshoff, timmerman te Wilhelminadorp, Govert Klemkerk, timmerman te Goes en Dirk van Hiele, metselaar te Tholen. De eerste steen werd gelegd op 29 april 1840, door de animator voor de bouw van deze kerk: I.G.J. van den Bosch.
In 1841 werd de kerk van Wilhelminadorp officieel in gebruik genomen.

Orgel
In 1917 bouwde de firma A.S.J. Dekker uit Goes een nieuw orgel voor de Hervormde Kerk van Warns. Omdat het orgel hier echter niet draagkracht genoeg bleek, werd het door de firma Dekker in 1919 overgeplaatst naar de Hervormde kerk van Wilhelminadorp. Voor de kerk te Warns leverde Dekker een nieuw orgel.
Bijzonder aan het orgel te Wilheminadorp is de mechanische tractuur, aangezien de meeste Dekker-orgels in die tijd een pneumatische tractuur bezaten.
Het orgel is voorzien van acht stemmen op het manuaal en een aangehangen pedaal. Er is een open plaats aanwezig voor een Vox Humana 8'.

De dispositie van het Dekker-orgel (1917):

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba
Voix Celeste
Octaaf
Fluit Douce
Mixtuur


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-f
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

 

 

 

 

In de jaren '30 van de vorige eeuw brak na blikseminslag in de toren brand uit, waarbij het orgel waterschade opliep. A.S.J. Dekker herstelde het instrument.
In de afgelopen jaren is het orgel gerestaureerd door de firma A. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge.

Geaadpleegde literatuur

Moerland, L.J. (1994)
Kattendijke en Wilhelminadorp in grootmoeders tijd
Zaltbommel, Europese bilbiotheek, 1994

Brochure 'dorpskerk Wilhelminadorp'

Met dank aan
J. de Jonge
A. Nijsse & Zn.

 

- Terug naar de top van deze pagina -