Wissenkerke, Opstandingskerk
Protestantse Gemeente - Voorstraat 20

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Wissenkerke -

Kerkgebouw
In 1970 werd de Opstandingskerk in Wissenkerke in gebruik genomen. Het verving de voormalig Hervormde Kerk uit 1827.

Hoofdorgel
In 1862 bouwde J.J. Vollebregt een eenklaviers orgel voor de voormalig Hervormde Kerk te Wissenkerke. Het instrument kreeg een plaats boven de preekstoel.

De dispositie van het Vollebregt-orgel (1862):

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Salicionaal
Octaaf
Fluit
Quint
Woudfluit
Cornet disc.
Trompet basc./disc.


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
IV sterk
8 voet

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-c’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

Aangezien op een zeker moment het dak van de kerk is verlaagd, kon Koning David niet meer boven op het orgel staan. Een oplossing werd gevonden in het afzagen van zijn benen, waarna het beeld tussen het orgel en het dak paste.
In 1970 werd het orgel overgeplaatst naar de huidige Opstandingskerk. Hier ging een restauratie door de orgelbouwer De Graaff te Ede aan vooraf. Ook in de Opstandingskerk was geen ruimte voor het beeld van Koning David voor het orgel. Gelukkig waren zijn afgezaagde benen terug te vinden en werd het beeld op het balkon voor het orgel geplaatst. Ook de oude spaanbalgen konden helaas niet worden herplaatst. De kas en het snijwerk zijn in wit en groen geschilderd.


Situatie 1862-1970 te Wissenkerke, voormalig Hervormde Kerk. Foto ©: Collectie B. van Buitenen

Koororgel
In 1767 bouwde Pieter Müller een kabinetorgel. Het is niet bekend waar het orgel oorspronkelijk heeft gestaan.

De dispositie van het Müller-orgel (1767):

Manuaal:
Prestant (C-c in Holpijp 8 voet)
Holpijp
Octaaf disc.
Fluit basc./disc.
Quint
Superoctaaf
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
II-III sterk

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant

Ventiel

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f’’’
Pedaalomvang: C-c
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

In 1861 gaf ds. L. Merens dit orgel als geschenk aan de Nieuwe Kerk te Vlissingen en werd geplaatst door de firma Batz te Utrecht.
In 1906 moest het Müller-orgel plaats maken voor een groter instrument. Het oude orgel werd waarschijnlijk verkocht aan orgelbouwer A.S.J. Dekker die het doorverkocht aan de Gereformeerde Kerk te Baarland.
In 1925 is het in de Gerefor
meerde Kerk te Wissenkerke geplaatst waar het in 1967 werd gerestaureerd door orgelbouwer A.H. de Graaf onder adviseurschap van Klaas Bolt.
Bij sluiting van de Gerefor
meerde Kerk in 1986 is het Müller-orgel als koororgel in de Opstandingskerk te Wissenkerke geplaatst.

 

Geraadpleegde literatuur

Kluiver, J.H. (1973)
Historische Orgels in Zeeland, deel I Noord- en Zuid-Beveland
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1973

Met dank aan
B. van Buitenen
F. Zwijgers

 

 

- Terug naar de top van deze pagina -