Diverse kerksluitingen op Walcheren
Klik hier voor meer informatie over de orgelhistorie van de (voormalige) Moza´ekkerk te Gapinge, de Ichtuskerk te Meliskerke en de Bethelkerk te Westkapelle

Sinds de fusie tussen Hervormd en Gereformeerd tot Protestantse Kerk in Nederland, sluiten veel kerkgebouwen hun deuren. Zo ook op Walcheren, waar recent de Moza´ekkerk te Gapinge (voormalig Gereformeerd) is verkocht aan een particulier. De kerkdiensten worden tegenwoordig in de Torenkerk gehouden, waarvan het interieur heringericht wordt. Het Hess-orgel? uit 1775 ligt momenteel opgeslagen bij orgelmakerij Pels & Van Leeuwen en zal worden gerestaureerd. Daarna zal het in de Torenkerk worden geplaatst. Het daar aanwezige De Backer-orgel uit ca. 1755 staat momenteel te koop.
Daarnaast zal in de nabije toekomst de Ichtuskerk in Meliskerke haar deuren sluiten. De Protestantse Gemeente Biggekerke-Meliskerke zal dan uitsluitend van de 15e eeuwse Odulphuskerk gebruik gaan maken. Het Pels & Van Leeuwen-orgel uit 1978 zal eveneens naar deze kerk worden overgeplaatst en daar als hoofdorgel in gebruik worden genomen. Het 18e eeuwse kabinet-orgel van Weidtman wordt koororgel.
Tot slot zal binnenkort ook de Bethelkerk in Westkapelle sluiten. Het eenklaviers orgel dat de firma Leeflang in 1959 voor deze Gereformeerde Kerk leverde, zal worden overgeplaatst naar de Moriakerk en naast het al aanwezige Van Leeuwen-
orgel uit 1952 worden gebruikt als koororgel.

Met dank aan: J. Schout.

Zie ook het artikel '2009/11/26: Sluiting Moza´ekkerk Gapinge'    

Hess?-orgel (1775) te Gapinge, Pels & Van leeuwen-orgel (1978) te Meliskerke en Leeflang-orgel (1959) te Westkapelle
 
   

 

Terug naar het nieuwsoverzicht