Protestantse Gemeente Middelburg gaat Morgenster en Oostkerk sluiten
Klik hier voor meer informatie over de orgelhistorie van de Morgenster in Middelburg
Klik hier voor meer informatie over de orgelhistorie van de Oostkerk in Middelburg

  

Het Van Dam-orgel (1906) in de Morgenster (links) en het De Rijckere-orgel (1783) in de Oostkerk (rechts)

De zeven oorspronkelijke kerkgenootschappen van Middelburg die sinds 2004 zijn gefuseerd tot Protestantse Gemeente Middelburg (PGM), hebben in het voorjaar van 2012 besloten om de Morgenster en de Oostkerk af te stoten.
De gemeente, die nu zeven kerkgebouwen exploiteert, kan niet langer de hoge onderhoudskosten opbrengen. De duurste kerken betreffen de onderhoudsgevoelige Morgenster en de monumentale Oostkerk, respectievelijk daterend uit 1966 en 1667. De PGM heeft een stuurgroep in het leven geroepen die moet onderzoeken hoe het afstoten concreet moet gebeuren, het zei door middel van bijvoorbeeld verkoop of het onderbrengen in een stichting. De burgerlijke gemeente Middelburg heeft toegezegd te zullen meedenken met betrekking tot het behoud van de Oostkerk. Het is de bedoeling medio 2015 de plannen ten uitvoer te brengen. Over het lot van de orgels in beide kerken is nog geen duidelijkheid.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht