Koudekerke, (voormalige) Inmanuëlkerk
Voormalig Gereformeerde Kerk - Tramstraat

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Koudekerke -

Kerkgebouw
Op 14 juli 1887 werd aan de Tramstraat in Koudekerke de Nederlandse Gereformeerde Kerk gesticht en werd er een kerk en pastorie gebouwd.
In 1964 werd dit kerkgebouw vernieuwd en werd een toren bijgebouwd. De huidige pastorie stamt uit 1968.
In het najaar van 2006 werd de kerk verkocht aan de gemeente Veere en is het kerkgebouw verbouwd tot school.

Eerste orgel
In 1913 werd de Gereformeerde kerk van Koudekerke van een orgel voorzien. De orgelfabriek Standaart uit Schiedam plaatste een rein pneumatisch instrument met een omvang van 11 stemmen. Het tingehalte van de frontpijpen was 87% en de binnenpijpen bevatten 60% tin.

De oorspronkelijke dispositie van het voormalig Standaart-orgel (1913):

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Roerfluit
Viola
Voix Celeste
Octaaf
Fluit Dolce
Woudfluit
Cornet disc.
Trompet


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
III sterk
8 voet

Pedaal:
Subbas      16 voet


 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal
4 vaste combinaties

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

In 1964 plaatste D.A. Flentrop uit Zaandam het orgel over naar de vernieuwde kerk.
In 1970 reviseerde Flentrop het orgel. De Voix Celeste 8' is hierbij gewijzigd in een Quint 2 2/3'.

De dispositie van het voormalig Standaart-orgel (1913) vanaf 1970:

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Roerfluit
Viola
Octaaf
Fluit Dolce
Quint
Woudfluit
Cornet disc.
Trompet


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
III sterk
8 voet

Pedaal:
Subbas      16 voet


 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal
4 vaste combinaties

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegellade

 

 

Het Standaart-orgel werd in 1979 gesloopt. De windmotor en Trompet 8' werden gebruikt bij de uitbreiding van het De Wit-orgel uit 1953 in de Gereformeerde Kerk te Lewedorp.


Foto ©: Collectie D.P. Verhulst
  

Tweede orgel
De Inmanuëlkerk te Koudekerke werd in 1979 van een nieuw orgel voorzien. Het instrument werd gebouwd door orgelbouw Pels & Van Leeuwen uit 's Hertogenbosch onder opusnummer 841. De Prestant 8' werd op halve lengte gebouwd door middel van een systeem dat door Haskell is bedacht. Hierbij is er een soort binnencorpus in de eigenlijke pijp aangebracht waardoor de pijp op 4'-lengte klinkt als een 8'. Het instrument is vrijwel identiek aan het orgel in de Ichthuskerk te Meliskerke, hoewel daar geen Schalmey 8' is gedisponeerd. Adviseur was Philliph Fey uit Vlissingen die ook het instrument bespeelde bij de ingebruikname op 14 november 1979. Het snijwerk van het orgel werd vervaardigd door dhr. G. de Wit uit Waddinxveen.

De oorspronkelijke dispositie van het Pels & Van Leeuwen-orgel (1979):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Mixtuur
Sesquialter disc. - vanaf a


8 voet
8 voet
4 voet
IV sterk
II sterk

Nevenwerk:
Holpijp
Roerfluit
Prestant
Quint
Schalmey


8 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
8 voet

Pedaal:
Subbas   16 voet 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Nevenwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Nevenwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f'''
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Nadat de Gereformeerde Inmanuëlkerk in 2006 gesloten werd, is het orgel een jaar later verkocht aan orgelmakers Pels & Van Leeuwen. In het voorjaar van 2008 is het overgeplaatst naar de Lambertuskerk te Vught. De orgelkas is verfraaid met kappen en lijstwerk en de Mixtuur en Sesquialter zijn aangepast, wardoor bij halfgetrokken registerknop de Octaaf 2' respectievelijk de Quint 2 2/3' klinken. Verder is de Quint 1 1/3' opgeschoven tot een Quintfluit 2 2/3'.

De dispositie van het voormalige Pels & Van Leeuwen-orgel (1979) sinds 2008:

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Quint - uit Sesquialter
Octaaf - uit Mixtuur
Mixtuur
Sesquialter - vanaf g


8 voet
8 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
IV sterk
II sterk

Nevenwerk:
Holpijp
Roerfluit
Quintfluit
Prestant
Schalmey


8 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
8 voet

Pedaal:
Subbas   16 voet 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Nevenwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Nevenwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f'''
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen


Foto ©: J. Schout                                                                                                                                     Foto © J. Schout

 
Situatie 2005-2008 bij Pels & Van Leeuwen te                      Situatie vanaf 2008 te Vught.                                                            Situatie vanaf 2008 te Vught.
's Hertogenbosch. Foto ©: P. Bron

 

Voormalig positief

In de Inmanuëlkerk werd in 1980 een positief geplaatst dat het eigendom is van de predikant van deze kerk, ds. E.V. Wijnands. Het werd gebouwd door de orgelbouwer W.N. de Jongh te Lisse. Het snijwerk en de vormgeving werd ontworpen door de beeldhouwer Joop Seldenthuis te Bergen (Noord-Holland).

De dispositie van het voormalig De Jongh-orgel (1980):

Manuaal:
Gedekt basc./disc.
Koppelfluit basc./disc.
Principaal basc./disc.
Quint
Octaaf basc.
Cembalo-Regaal basc./disc.


9 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
1 voet
8 voet

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

Het is niet bekend waar het De Jongh-orgel is gebleven na de sluiting van de Inmanuëlkerk te Kouderkerke in 2005.

 

Geraadpleegde literatuur

Ros, Wim van der (2009)
Orgelbouwnieuws in: 'De Orgelvriend', nr 1, januari 2009
Boekencentrum Uitgevers, 2009

Met dank aan
W. Beens
P. Bron
J. Schout
D.P. Verhulst

 

- Terug naar de top van deze pagina -