Rilland, voormalig Capucijnerklooster
Voormalig Capucijnerklooster - Hoofdweg

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Rilland -

Kerkgebouw
Bij de Watersnoodramp op 1 februari 1953 raakte de kapel uit 1903 van de Rectoraatskerk der Eerwaarde Paters Capucijnen te Rilland dermate zwaar beschadigd, dat besloten werd een nieuwe kerk te bouwen. Dit werd mogelijk dankzij het in het leven geroepen Rampenfonds. Daarnaast werd een geheel nieuw gebouw ‘De Ark’ gebouwd. In 1966 werd de kerk buiten gebruik gesteld, waarbij de Paters uit Zeeland vertrokken. Het klooster is thans als hotel in gebruik.


Foto ©: Ansichtkaart

Orgel
In 1920 werd in de Rectoraatskerk der Eerwaarde Paters Capucijnen in Rilland een harmonium in gebruik genomen. Naar aanleiding hiervan werd een zangkoortje opgericht en nam het kerkbezoek weer enigszins toe.
Of er tussen 1920 en 1953 in de kerk zich een pijporgel heeft bevonden, is mij niet bekend. In ieder geval is het vorige orgel of harmonium in de Rectoraatskerk der Eerwaarde Paters Capucijnen in Rilland onherstelbaar beschadigd geraakt bij de Watersnoodramp op 1 februari 1953.
Onder advies van Willem Hülsmann, Lambert Erné en dhr. W. Kerssemaker (laatstgenoemde namens de KKOR) werd in 1961 een nieuw orgel gebouwd door de firma Verschueren. Dit werd mogelijk gemaakt door een schenking van het Rampenfonds en werd in april 1961 in gebruik genomen.

De dispositie van het Verschueren-orgel (1961):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Woudfluit
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet
IV sterk

Borstwerk:
Holpijp
Gedekte Fluit
Prestant
Nasard
Octaaf


8 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
1 voet

Pedaal
Bourdon
Prestant
Kwintadeen


16 voet
8 voet
4 voet

Werktuiglijke registers
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Borstwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Na sluiting van de kapel in 1966 werd het orgel in 1970 naar de Kapel Zusters van Liefde verhuisd in Tilburg. De werkzaamheden werden opnieuw uitgevoerd door de firma Verschueren.


Foto ©: Stichting Utrechts Orgelarchief                         Situatie vanaf 1970 te Tilburg, Kapel Zuster van Liefde. Foto © Anton Bogaards
Maarten Vente.


Situatie vanaf 1970 te Tilburg, Kapel Zuster van Liefde. Foto © Anton Bogaards

 

Geraadpleegde literatuur

ReliWiki (2009)
Geraardpleegd in 2008 van
http://reliwiki.nl/index.php?title=Rilland-Bath,_Adriaan_Butijnweg

Zoetmulder, S.H.A.M., Velthoven, M. van, Gerlach, P. (1955)
Bij het gouden herdenkingsfeest van de stichting van kerk en klooster der Minderbroeders-Capucijnen te Rilland-Bath (Zuid-Beveland): 1905-1955.
Tilburg, 1955.

Stichting Maarten Vente Orgelarchief, Utrecht

Met dank aan
P. Bron
M. Janse

 

- Terug naar de top van deze pagina -