Wemeldinge, (voormalig) Gereformeerde Gemeente
Voormalig Gereformeerde Gemeente - Zuidelijke Achterweg

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Wemeldinge -

Kerkgebouw
Aan het begin van de 20ste eeuw verlieten diverse leden de Hervormde Kerk te Wemeldinge en sloten zich aan bij de Gereformeerde Gemeente te Yerseke. Al spoedig werden in Wemeldinge in een woonhuis kerkdiensten gehouden in in 1932 werd een eigen kerkgebouw aan de Zuidelijke Achterweg in gebruik genomen.
In de Tweede Wereldoorlog liep dit gebouw schade op. In 1946 werd het kerkgebouw hersteld.
Door teruglopen van het aantal leden werd besloten de Gereformeerde Gemeente te Wemeldinge op te heffen. Per ingang van 1 januari 2004 is de gemeente samengegaan met de
Gereformeerde Gemeente te Kapelle. De gehele inventaris van het kerkgebouw is verkocht aan de Oud Gereformeerde Gemeente te 's-Gravendeel die een nieuw kerkgebouw in gebruik namen. De kerk aan de Zuidelijke Achterweg is verkocht.


Foto : Gods Akkerwerk

Voormalig Orgel
Rond 1850 werd de Hervormde kerk te Waarde voorzien van een pijporgel van een onbekende bouwer.

De oorspronkelijke dispositie van het voormalige orgel (ca. 1850):

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Violon
Octaaf
Fluit Travers
Octaaf


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-c
Pedaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

 

 

Dit instrument werd in 1946 vervangen door een orgel van de firma A.S.J. Dekker te Goes. Dekker plaatste het oude orgel over naar de Gereformeerde Gemeente te Wemeldinge. Hierbij voegde hij een Mixtuur II-III sterk toe op een pneumatische windlade.

De dispositie van het voormalige orgel (ca. 1850) vanaf 1946:

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Violon
Octaaf
Fluit Travers
Octaaf
Mixtuur


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
II-III sterk

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-c
Pedaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

 

 

In 1956 werd het orgel door A.H. de Graaf uit Ede gerestaureerd. Hierbij werd de Violon 8' afgesneden/vervangen door een Nasard 2 2/3', hoewel het registeropschrift ongewijzigd bleef.

De dispositie van het voormalige orgel (ca. 1850) vanaf 1956:

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Octaaf
Fluit Travers
Nasard
Octaaf
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
II-III sterk

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-c
Pedaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

 

 

In 1967 restaureerde De Graaf het orgel opnieuw. Hierbij werden geen dispositiewijzigingen aangebracht.
Bij sluiting van de kerk in 2002 werd het orgel door de firma A. Nijsse & Zoon overgeplaatst naar de Oud Gereformeerde Gemeente te 's-Gravendeel waar het in 2006 in de nieuwgebouwde kerk werd geplaatst.


Foto : Gods Akkerwerk

 

Geraadpleegde literatuur

Kosten, L.F. (2002)
Gods akkerwerk: geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge
Goes, Uitgeverij De Ramshoorn, 2002

Met dank aan
Dhr. Harthoorn
I. van Loo
J. Sinke

 

- Terug naar de top van deze pagina -