Zierikzee, Christelijk Gereformeerde Kerk
Christelijk Gereformeerde Kerk - Zevengetijstraat

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Zierikzee -

Kerkgebouw
Na de Watersnoodramp in 1953 was de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Minderbroederstraat in dusdanig slechte staat, dat werd besloten een nieuwe kerk aan de Zevengetijstraat te bouwen. Het gebouw werd op 10 september 1965 in gebruik genomen.


Foto ©: J.C. van der Male

Orgel
In 1957 bouwden de Gebr. Van Vulpen een nieuw orgel voor de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Minderbroederstraat in Zierikzee. De totale kosten van rond f80.000,- werden voor het grootste deel gefinancierd uit een gift van het Rampenfonds. Het was in dit orgel, dat voor het eerst door een Nederlandse orgelbouwer een horizontale trompet werd geplaatst. Het werd op 20 december in gebruik genomen met een bespeling door Adriaan Engels. Het instrument werd op een galerij tegenover de kansel geplaatst zodat in deze kerk gedurende korte tijd twee orgels stonden tot het Spiering-orgel in 1958 werd verkocht.

De dispositie van het Van Vulpen-orgel (1957):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Spitsfluit
Octaaf
Mixtuur
Dulciaan
Trompet - en chamade


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
VI sterk
16 voet
8 voet

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Gemshoorn
Quint
Sexquialter
Scherp
Kromhoorn
 

8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
II sterk
IV sterk
8 voet
Pedaal:
Bourdon
Prestant
Mixtuur
Bazuin
Schalmey

16 voet
8 voet
VI sterk
16 voet
4 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Kennelijk heeft dit instrument indertijd sterk de aandacht getrokken. In 1957 richtte de Orgelcom­missie van de Neder­landse Hervormde Kerk zich per brief tot de kerkeraad van deze gemeen­te in uitermate lovende woorden over dit instru­ment. En in juni 1963 werd in het kader van de Internationale Zomeraca­demie Haarlem 1963 een bezoek aan o.a. dit orgel gebracht. Het werd daarbij bespeeld door o.a. Gustav Leonhardt, Anton Heiller, Marie-Claire Alain, Cor Kee en Siegfried Reda.
Na het gereed komen van de bouw van de nieuwe kerk aan de Zevengetijstraat werd het nog nieuwe orgel van Van Vulpen daarnaar overgeplaatst en aldaar in 1965 met de nieuwe kerk in gebruik werd genomen. In 1969 werd de intonatie van het orgel beter afgestemd op de nieuwe ruimte.


Situatie 1957-1965 te Zierikzee, v.m. Chr. Geref. Kerk                                                                                                                        Foto ©: J.C. van der Male
Foto ©: J.C. van der Male

 

Geraadpleegde bronnen

"Organum Novum Redividum", blz. 177.

Opdrachtcahiers fa. A.S.J. Dekker

"Het Orgel" september 1911, blz. 102; juni 1925, blz. 70.

J.C. van Beveren, o.a. blz. 94.

 

Zie ook de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -