Zierikzee, Thomaskerk
Protestantse Kerk - Sint Domusstraat 35

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Zierikzee -

Kerkgebouw
De Gereformeerde Kerk te Zierikzee kwam voort uit sedert 1863 door de vereniging De Toevlucht bedreven evangelisatiewerk. De aldus ontstane groep die samenkomsten hield in een voormalig koetshuis gelegen achter een aantal huizen aan de St. Domusstraat, sloot zich in 1878 aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee aan de Meelstraat, maar bleef wel haar eigen samenkomsten houden.
Na een geschil met laatstgenoemde kerk sloot de gemeente zich in 1892 aan bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het eerder genoemde gebouw aan de Sint  Domusstraat werd door de groei van de gemeente te klein en in 1893 besloot men een nieuw kerkgebouw te bouwen, dat op 22 november van dat jaar werd ingewijd. Na de watersnoodramp van 1953 werd het kerkgebouw hersteld en werd een nieuw vergadergebouw aan de straatzijde gebouwd. Het complex werd weer in gebruik genomen op 1 december 1958. De kerk draagt de naam Thomaskerk.

Eerste orgel
Op 14 augustus 1887 werd in het vorige kerkgebouw (een voormalig koetshuis) van de Gereformeerde Kerk te Zierikzee een orgel in gebruik genomen, dat gebouwd werd door orgelbouwer J. Proper te Kampen. Het nam de taak over van een harmonium dat door vocht onbruikbaar was geworden en voor f325 werd verkocht. Dat was in 1884 in de plaats gekomen van een ander orgel (ongetwijfeld ook een harmonium).

De oorspronkelijke dispositie van het Proper-orgel (1887):

Manuaal:
Prestant disc.
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba
Octaaf
Fluit
Octaaf


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet

Pedaal:
Aangehangen
 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: ?
Pedaalomvang: ?
Stemming: ?
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Het instrument had een mechanische tractuur en tevens een mechanische inrich­ting voor het gereed zetten van willekeurige combinaties van regis­ters, die door op een trede te trappen konden worden ingeschakeld. Op advies van orgelbouwer Proper werd het orgel pas in het voorjaar van 1894 in het nieuwe kerkgebouw geplaatst.
In 1923 werd, nadat het jaar tevoren de orgelfabriek P. van Dam te Leeuwarden voorstellen daartoe had ingediend, het orgel door de fa. Standaart te Schiedam hersteld en vergroot omdat het onvoldoende krachtig was voor de gemeentezangbegeleiding. De Prestant 16' werd vervangen door een Bourdon 16', voor een deel op een pneumatische lade opdat deze ook bespeelbaar werd vanaf het pedaal. Het pijpwerk werd buiten de kas opgesteld. Voorts werden een Trompet harmonique 8' en een Vox Celeste 8' toegevoegd. In latere tijd werd de Fluit 4' opgeschoven tot een Nasard 3'.

De dispositie van het Proper-orgel (1887) vanaf 1923:

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba
Vox Celeste
Octaaf
Nasard
Octaaf
Trompet


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
3 voet
2 voet
8 voet

Pedaal:
Bourdon - transmissie       16 voet
 

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: ?
Pedaalomvang: ?
Stemming: ?
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

In 1957 werd het Proper-orgel vervangen door een nieuw instrument.


Foto ©: Collectie Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Vente

Huidig orgel
In 1957 werden de eerste plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw orgel voor de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee, waarvan het herstel zojuist was begonnen. Dit resulteerde in de bouw van een groot orgel door de Gebr. Van Vulpen te Utrecht, zulks onder begeleiding van de Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Van de totale kosten ad f88.000,- werd een bedrag van f74.500,- door het Nationaal Rampenfonds gedragen. Het nieuwe orgel van deze kerk werd op 11 februari 1960 in gebruik genomen met een bespeling door Willem Hulsman.

De dispositie van het Van Vulpen-orgel (1960):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Spitsfluit
Octaaf
Mixtuur
Trompet
 


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
V sterk
8 voet
 

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Gemshoorn
Nasard
Sesquialter
Scherp
Dulciaan
Kromhoorn

8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
II sterk
IV sterk
16 voet
8 voet
Borstwerk:
Gedekt
Gedekte Fluit
Prestant
Sifflet
Regaal

8 voet
4 voet
2 voet
1 voet
8 voet
Pedaal:
Bourdon
Prestant
Octaaf
Mixtuur
Bazuin
Trompet

16 voet
8 voet
4 voet
IV sterk
16 voet
4 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Borstwerk
Tremulant Borstwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

Geraadpleegde bronnen

Zie de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -