Zierikzee, (voormalig) Grote- of Onze Lieve Monsterkerk
Voormalig Hervormde Kerk - Kerkplein

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Zierikzee -

Kerkgebouw
In de 12e eeuw werd in het centrum van Zierikzee een reusachtige gotische basiliek gebouwd, gewijd aan Sint Livinius.
In de nacht van 6 op 7 oktober 1832 verwoestte een brand deze kerk volledig. Op deze plaats werd in 1848 de Nieuwe Kerk in gebruik genomen.


Situatie 1832. Foto ©: Collectie P. Sevestre

Eerste? orgel
In 1549 vervaardigde Henrick Niehoff een orgel voor de Grote- of Onze Lieve Monsterkerk te Zierikzee. De kassen van hoofd- en rugwerk werden vervaardigd door schrijnwerker Schalcken. Hoogstwaarschijnlijk beschikte de kerk ook al voor die tijd over een orgel, mogelijk zelfs twee. Het orgel van Niehoff, dat op een oksaal stond naast de kansel op de scheiding tussen koor en transept, had waarschijnlijk reeds bij de bouw een hoofdwerk met afzonderlijke registers en dus geen blokwerk meer.

De waarschijnlijk oorspronkelijke dispositie van het Niehoff-orgel (1549):

Hoofdwerk:
Prestant - disc. dubbel
Octaaf - disc. dubbel
Mixtuur
Scherp


8 voet
4 voet
III-VIII sterk
IV-XII sterk

Bovenwerk:
?
Rugwerk:
Prestant - disc. dubbel
Quintadeen
Octaaf - disc. dubbel
Holpijp
Sifflet
Mixtuur
Scherp
Kromhoorn

8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
1 voet


8 voet
Pedaal:
Trompet
Nachthoorn
Gekoppeld aan F'G'A'-c van het Hoofdwerk

8 voet
2 voet

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang Hoofdwerk/Bovenwerk: F'G'A'-g''-a''
Manuaalomvang Rugwerk: FGA-g''-a''
Pedaalomvang: FG-c'
Stemming: Middentoon
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische springladen

 

 

Nadat de Spanjaarden in 1576 onder leiding van aanvoerder Mondragon na een negen maanden durend beleg Zierikzee hadden ingenomen moest dit orgel worden vrijgekocht.
In de loop van de tijd is het orgel gewijzigd. Waarschijnlijk is het Bovenwerk en het daarbij behorende derde klavier verwijderd ten gunste van een uitbreiding van het Hoofdwerk.

De dispositie van het Niehoff-orgel (1549) vanaf ca. 1769:

Hoofdwerk:
Prestant - disc. dubbel
Bourdon
Octaaf - disc. dubbel
Octaaf - disc. dubbel
Mixtuur
Scherp
Cornet
Trompet basc./disc.


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet
III-VIII sterk
IV-XII sterk
IV sterk
8 voet

Rugwerk:
Prestant - disc. dubbel
Bourdon - op bovenlade
Octaaf - disc. dubbel
Holfluit
Superoctaaf - op bovenlade
Siffelet
Mixtuur
Scherp
Sesquialter disc. - op bovenlade
Tertiaan disc.
Cromhoorn - op bovenlade

8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 voet
II-VI sterk
IV-VI sterk
II sterk
II sterk
8 voet

 
Pedaal:
Trompet
Nachthoorn
Gekoppeld aan F'G'A'-c van het Hoofdwerk

8 voet
2 voet

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant Hoofdwerk
Tremulant Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang Hoofdwerk: F'G'A'-c'''
Manuaalomvang Rugwerk: FGA-c'''
Pedaalomvang: FG-c'
Stemming: Middentoon
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische springladen

De toestand van dit orgel verslechterde na 1760 kennelijk zodanig, dat de te hulp geroepen orgelbouwer J.H.H. Batz in 1765 adviseerde het in­strument te vervangen door een nieuw. In 1768 besloot het stadsbestuur tot de bouw van een groot nieuw orgel door Batz.
Het Niehoff-orgel, dat voor het laatst geklonken heeft op 16 december 1770 (het stond toen nog steeds in de middentoonstemming), werd in 1803, dus pas enige jaren na het gereedkomen van het Batz-orgel, verkocht aan de parochie van de Rooms-Katholieke Sint Georgiuskerk te Kruisland (NB). Daar vond het instrument in 1887 zijn einde, toen er een nieuwe kerk werd gebouwd en het orgel werd vervangen door een nieuw orgel van de orgelbouwer Rogier te Bergen op Zoom (aldaar werden in 1892 en 1969 wederom nieuwe orgels geplaatst)

Tweede orgel
 In 1768 besloot het stadsbestuur van Zierikzee tot de bouw van een groot nieuw orgel voor de Grote- of Onze Lieve Monsterkerk door J.H.H. Battz, waarvoor de financiële middelen voor een belangrijk deel beschikbaar kwamen uit de rente-opbrengsten van een groot legaat (bestemd voor een ander doel, dat niet gerealiseerd kon worden). Het nieuwe instrument werd geplaatst tegen de westmuur van de kerk en werd op 19 december 1770 in gebruik genomen.

De oorspronkelijke dispositie van het Batz-orgel (1770):

Hoofdwerk:
Prestant - disc. dubbel
Bourdon
Octaaf - disc. dubbel
Roerfluit
Octaaf - disc. dubbel
Fluit
Quint - disc. dubbel
Superoctaaf - disc. dubbel
Woutfluit
Mixtuur
Scherp
Trompet
Trompet


16 voet
16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
2 voet
IV-VIII sterk
III-VI sterk
16 voet
8 voet

Bovenwerk:
Prestant
Baartpyp
Viola di Gamba
Octaaf
Speelfluit
Gemshoorn
Flageolet
Sexquialter
Schalmei
Vox Humana

8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/2 voet
II-III sterk
8 voet
8 voet
Rugwerk:
Quintadeen
Prestant - disc. dubbel
Holpyp
Octaaf
Roerfluit
Nasart
Superoctaaf
Terts
Cornet disc.
Mixtuur
Trompet
Hautbois

16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
1 3/5 voet
VI sterk
III-VIII sterk
8 voet
8 voet
Pedaal:
Prestant
Subbas
Roerquint
Hofluit
Octaaf
Nagthoorn
Mixtuur
Basuin
Trompet
Trompet
Cink

16 voet
16 voet
12 voet
8 voet
4 voet
2 voet
IV sterk
16 voet
8 voet
4 voet
2 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk basc./disc.
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk basc./disc.
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Vier afsluitingen
Tremulant Bovenwerk
Tremulant Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-d'''
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Nadien onderging het instrument kleinere wijzigingen. Meere verving in 1813/14 de Mixtuur van het pedaal door een Fluit 4', plaatste een Carillon op het Bovenwerk en een Fluit Travers 8' discant op het Rugwerk.

De dispositie van het Batz-orgel (1770) vanaf 1814:

Hoofdwerk:
Prestant - disc. dubbel
Bourdon
Octaaf - disc. dubbel
Roerfluit
Octaaf - disc. dubbel
Fluit
Quint - disc. dubbel
Superoctaaf - disc. dubbel
Woutfluit
Mixtuur
Scherp
Trompet
Trompet


16 voet
16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
2 voet
IV-VIII sterk
III-VI sterk
16 voet
8 voet

Bovenwerk:
Prestant
Baartpyp
Viola di Gamba
Octaaf
Speelfluit
Gemshoorn
Flageolet
Sexquialter
Carrillon
Schalmei
Vox Humana
 

8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/2 voet
II-III sterk
8 voet
8 voet
Rugwerk:
Quintadeen
Prestant - disc. dubbel
Holpyp
Fluit Travers - disc.
Octaaf
Roerfluit
Nasart
Superoctaaf
Terts
Cornet disc.
Mixtuur
Trompet
Hautbois

16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
1 3/5 voet
VI sterk
III-VIII sterk
8 voet
8 voet
Pedaal:
Prestant
Subbas
Roerquint
Hofluit
Octaaf
Fluit
Nagthoorn
Basuin
Trompet
Trompet
Cink

16 voet
16 voet
12 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
16 voet
8 voet
4 voet
2 voet

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk basc./disc.
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk basc./disc.
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Vier afsluitingen
Tremulant Bovenwerk
Tremulant Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-d'''
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

In de nacht van 7 op 8 oktober 1832 ging dit magistrale orgel jammerlijk ten onder toen de kerk door brand werd verwoest.


Tekening naar ansichtkaart ©: Collectie Archief J.H. Kluiver

 

Geraadpleegde bronnen

Van Biezen, blz. 170-171, 382.

Vente - Bouwstoffen: blz. 16, 24, 62, 75, 175.

Zierikzee, vroeger en nu: blz. 54

S. den Haan, Het Niehof-orgel van de Grote Kerk te Zierikzee, in “Mededelingen Stad en Lande” juni 1999, blz. 20-26

Kluiver III, blz. 104-119.

 

Zie ook de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -