(voormalig) Gereformeerde kerk

Kerkgebouw
Enkele jaren na de stichting van de Gereformeerde Kerk in 1892 kon er te Arnemuiden een eigen kerkgebouw worden gebouwd. Dat schijnt ongeveer f1000,- te hebben gekost. Het gebouw zag er onaanzienlijk uit. Het werd “het schuurtje” genoemd en staat er nog steeds. Alleen de bovenbouw is steen gebleven.
Op de kerkenraadsvergadering van 19 december 1902 werd er geklaagd dat op het eiland Walcheren de Gereformeerde Kerk van Arnemuiden nog de enige was, die over een houten kerkgebouw beschikte. Zo werd dan in het najaar van 1903 een nieuw kerkgebouw aan de Lionstraat in Arnemuiden in gebruik genomen.
In de jaren ’30 van vorige eeuw verkeerde dit gebouw al in een slechte staat: het dak lekte zodat er regelmatig naar de school moest worden uitgeweken om de erediensten te kunnen houden. Pas na de oorlog werd de kerk gerenoveerd en een galerij aangebouwd. Het kwam er op neer dat er een nieuw dak kwam met rubberoid bedekt, de muren van een nieuwe pleisterplaag werden voorzien, nieuwe lopers in de kerk werden gelegd en de banken en preekstoel werden vernieuwd.
Uiteindelijk werd in 1967 de huidige Eben Haëzerkerk in gebruik genomen.

Eerste orgel

In 1915 werd het oude harmonium voor f75,- verkocht en een nieuw mechanisch Dekker-orgel voor f940,- gekocht. Dit was afkomstig uit de Gereformeerde kerk van Opperdoes. Daar was het in 1914 nieuwgebouwd door de firma A.S.J. Dekker uit Goes. In de kerk te Opperdoes bleek het instrument echter niet draagkrachtig genoeg en werd door Dekker een nieuw orgel geleverd. Het Dekker-orgel uit 1914 werd door de bouwer zelf overgeplaatst naar de Gereformeerde Kerk in Arnemuiden en hierbij uitgebreid  met drie registers, waaronder een Voix Celeste 8'. Het werd voorzien van een aangehangen pedaal en de kas werd geschilderd. Op zondag 11 juli 1915 werd het orgel in gebruik genomen. 

Het instrument werd bij de inundatie van Walcheren in 1944 verwoest, de dispositie was:

Manuaal: bourdon 16, prestant 8, holpijp 8, viola di gamba 8, voix celeste 8, octaaf 4, fluit dolce 4, quint 3, octaaf 2, tremulant

Overige gegevens:

Manuaalomvang: C-g’’’

Pedaalomvang: C-e’

Stemming: evenredig zwevend

Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: mechanische sleeplade 

Tweede orgel

Na de Inundatie in 1944 werd de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden grondig gerenoveerd en tevens voorzien van een nieuw orgel. In april 1946 werd er voor f10.000,- een mechanisch orgel van de Firma J. Reil uit Heerde gekocht. Het instrument bezat 11 registers, verdeeld over 2 manualen en pedaal. Dit betrof het eerste mechanische orgel van de in 1934 door Johann Reil opgerichte Orgelmakerij Reil, in eerste instantie onder de naam 'Eerste Nederlandsche Orgelonderdeelen Fabriek'. Omdat de kerk in de Lionstraat schade had opgelopen als gevolg van de Watersnoodramp in 1953 gaf het Rampenfonds te kennen een nieuw orgel ten bedrage van f35.000,- tot f40.000,- te willen financiëren. In 1957 ging de kerkenraad dan ook akkoord met de bouw van een orgel van de firma Pels & Van Leeuwen. Het Reil-orgel uit 1946 is bij de bouw van het Pels & Van Leeuwen-orgel in 1962 gesloopt. 

De dispositie van het Reil-orgel was:

Manuaal I: prestant 8, roerfluit 8, octaaf 4, octaaf 2, mixtuur IV-V. Koppel I/II

Manuaal II: gemshoorn 8, viola di gamba 8, roerfluit 4, quintfluit 2 2/3, fluit 2

Pedaal: subbas 16. Koppel P/I, P/II en enkele vaste combinaties.

Overige gegevens:

Manuaalomvang: C-g’’’

Pedaalomvang: C-d’

Stemming: evenredig zwevend

Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: mechanische sleepladen 

Derde orgel:

Zie hiervoor de pagina van de Eben-Haëzer kerk, waar het orgel in 1967 naar over is geplaatst.