Ichthuskerk

Kerkgebouw

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Brouwershaven dateert van het eind van de 19de eeuw. Vanaf  de Vrijmaking  in 1946 tot het gereedkomen van de Ichtuskerk in 1956 hielden de synodaal-gereformeerden van Brouwershaven hun diensten in de kerk aan de Haven, waarvan zij samen met de Vrijgemaakten het gemeenschappelijk eigendom hadden. Met het gereedkomen van de Ichtuskerk aan de M.P.M. van Kloosterstraat in 1956 verkochten de gereformeerden het eigendomsrecht van de oude kerk aan de Vrijgemaakten. Op 2 mei 1897 werd de gemeente van de Gereformeerde Kerk te Zonnemaire gesticht, die tot dan in Brouwershaven kerkte.  In datzelfde jaar werd aan de Dijk van Bommenade een pakhuis gekocht en tot kerk omgebouwd. In 1904 kreeg de gemeente een eigen predikant. Vanaf 1971 vormde de gemeente samen met die te Brouwershaven één gemeente. In 1982 werd het kerkgebouw te Zonnemaire wegens de slechte staat waarin het verkeerde, verkocht aan particulieren (thans in gebruik als woning nadat het eerst als duikerscentrum diende). De Ichtuskerk te Brouwershaven is sindsdien het gebouw waar de Gereformeerden van zowel Brouwershaven en Zonnemaire kerken. 

Voorgaand orgel

Tot 1983 werd de gemeentezang in de Gereformeerde Ichtuskerk te Brouwershaven begeleid op een elektronicum.

In 1982 werd een orgel geplaatst dat in 1921 werd gebouwd door de fa. A.S.J. Dekker te Goes voor de Gereformeerde Kerk te Zonnemaire. Het orgel was gebouwd volgens het pneumatisch systeem. De afbeelding hiernaast toont de situatie in Zonnemaire.

In 1982 werd het gedemonteerd en overgeplaatst naar Brouwershaven. Dit werd uitgevoerd door de orgelbouwer Eversdijk te Goes geholpen door enkele vrijwilligers uit de gemeente. Daarbij werd de tractuur van het orgel gewijzigd in een electro-pneumatisch systeem en werd een andere speeltafel aangebracht (met twee toetsen meer dan er pijpwerk was, n.l. fis3 en g3). Ook werden toen de tonen C-E van de Bourdon 16', die tot dan wegens plaatsgebrek in Zonnemaire ontbraken, op aparte laden op de balkonvloer bijgeplaatst. Daarentegen werd de octaafkoppel op het Manuaal verwijderd. Op 6 maart 1983 werd het orgel weer in gebruik genomen. In 1993 werd gezien de steeds vaker optredende gebreken en de geringe kwaliteit van dit orgel besloten dit instrument te vervangen door een nieuw orgel. Het front van het oude Dekker-orgel werd opgesteld in de gemeentezaal. De dispositie was als volgt:

Manuaal: bourdon 16, prestant 8, holpijp 8, viola di gamba 8, octaaf 4

Pedaal: aangehangen

Overige gegevens:

Manuaalomvang: C-f’’’

Pedaalomvang: C-f'

Stemming: evenredig zwevend

Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: elektro-pneumatische kegellade 

Huidig orgel

In 1993 werd besloten een nieuw orgel voor de Ichtuskerk te Brouwershaven te laten bouwen door de fa. Fama en Raadgever te Maarssen. Uitgangspunt was het in 1984 door dezelfde firma gebouwde orgel voor de Ontmoetingskerk (Gereformeerd/Hervormd) te Maartensdijk. Er werd bij de bouw ruimte voor een Subbas 16' gereserveerd. C-Fis van de Prestant 8' en C-g0 van de Nasard 3' zijn gedekt.

Het orgel te Brouwershaven werd op 6 mei 1994 in gebruik genomen met een bespeling door Wim Boer. Adviseurs waren de heren Gierveld en Telder van de Orgeladviescommissie van de Gereformeerde Organistenvereniging. De dispositie is als volgt (alle registers behalve de octaven zijn deelbaar in b/d):

Manuaal: prestant 8, holpijp 8, octaaf 4, roerfluit 4, nasard 2 2/3, octaaf 2, mixtuur II-III, tremulant

Overige gegevens:

Manuaalomvang: C-g’’’

Pedaalomvang: C-f'

Stemming: evenredig zwevend

Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: mechanische sleeplade